اطـلاعیه بـروزرسانی و تـخفیف هـای ویژه سـایت :
خانه / آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

آموزش تعویض صدا در فیلم های دوبله

CTRL +X

راست کلیک روی صفحه -> Audio Language <- Navigate

راست کلیک رو صفحه -> Audio Track <- Audio

راست کلیک رو صفحه در حالت فول اسکرین -> Audio And Language Track